Satlyk 2 sany menzeš pramoy nomer, Повсеместно
Русский Turkmen