Gorshocki dlya duhowki, Повсеместно
Русский Turkmen